افزایش 30 % محصول کلزا ی هیبریدی با سولفات آمونیوم سولفامون

کلزا از مهم‌ترین گیاهان روغنی بوده و در میان دانه­ های روغنی از درصد روغن بالایی برخوردار است که 42% آن برای تولید روغن و 56% آن بعنوان غذای دام و طیور استفاده می شود. بطور کلی دانه های کلزا دارای 35% پروتئین است. از این رو به عنوان منبعی مهم برای تأمین پروتئین محسوب می شود. روغن کلزا به علت ترکیب مناسب از اسیدهای چرب غیر اشباع همانند اسید لینولئیک (اومگا 6)، اسید آلفا لینولنیک (اومگا 3) به عنوان یکی از با کیفیت ترین روغن های خوراکی محسوب می شود. از این رو با توسعه کاشت کلزا و تولید روغن و کنجاله، علاوه بر تأمین نیاز کارخانه های روغن‌کشی و تأمین خوراک دام و طیور مورد نیاز کشور وابستگی مصرف کنندگان داخلی را به واردات این محصول با اهمیت کاهش می دهد.

کلزا می­تواند در تناوب با زراعت گندم و جو مورد استفاده قرار گیرد و از افزایش بیماری ها، آفات و علف های هرز بکاهد. از این رو می تواند موجب افزایش عملکرد دانه این محصولات شود. به دلیل بقایای گیاهی مطلوب، بر میزان ماده آلی خاک اثر مثبت داشته و در تأمین علوفه مورد نیاز برای دامداران نیز مؤثر است. کلزا با تولید فراوان گرده موجب جذب حشرات مفید از جمله زنبور عسل می شود بنابراین در توسعه صنعت زنبورداری نیز نقش بسزایی را ایفا می کند. کلزا به دلیل قدرت و ساختار ریشه ای موجب بهبود وضعیت بافت خاک شده و از فرسایش آن پیشگیری می کند. همچنین کاشت کلزا موجب جلوگیری از اتلاف رطوبت خاک می شود.

عکس العمل گیاه کلزا به کودهای کشاورزی مانند غلات دانه ریز بوده و به میزان حاصلخیزی خاک وابسته است. کلزا نیاز فراوان به ازت و گوگرد داشته و غالباً بعنوان گیاهی با نیاز بالای ازت مورد توجه قرار می گیرد. فسفر نیز در مقادیر کمتری از ازت برای رشد حیاتی گیاه مورد نیاز است، استفاده زیاد از فسفر درصد روغن را افزایش داده و همچنین میزان پروتئین را افزایش می دهد. کلزا مانند نیتروزژن برای حداکثر رشد و عملکرد مطلوب به مقدار کافی پتاسیم نیز نیاز دارد. کلزا را می­توان در خاک هایی کاشت که pH (واکنش خاک) آن ها از ۵/۵ تا ۸ متغیر است، ولی بهترین pH برای رشد و نمو کلزا حدود ۵/۶ می­باشد. با استفاده از میزان مناسب کود سولفات آمونیوم می توان علاوه بر تأمین نیاز کودی کلزا به ازت و گوگرد، pH خاک را نیز در محدوده مورد نظر تنظیم نمود.

:نیاز کودی کلزا

بهترین زمانی که کلزا سه ماده ی پتاسیم، ازت و فسفر را جذب می کند، مرحله بین گلدهی تا اوایل غلاف بندی است.

ازت (N): به سبب کشت کلزا در ایران که بصورت آبی صورت می گیرد و همچنین به علت عدم وجود بقایای ازت لازم برای رشد اولیه کلزا از گیاه قبلی، باید مقداری کود ازت بعنوان استارتر به گیاه داده شود. کلزا به کودی زیادی برای ادامه رشد بعد از مرحله روزت نیاز دارد. باید دقت کرد که ازت به اندازه ای به کلزا داده شود که مورد نیاز آن است. برای استفاده بهینه از کود ازت پیشنهاد می شود از فرمول کودی مرکز تحقیقات ستیوم فرانسه استفاده شود. در ایران با اضافه کردن کود ازت در مرحله ی کاشت تقسیط در 4 مرحله صورت میگرد

مرکز تحقیقات ستیم (Cetiom) فرانسه، میزان ازت موردنیاز برای کلزا را براساس مقدار وزن تر برگ پیش از رزت تعیین می کند. این میزان براساس انتظار عملکرد در واحد سطح انجام خواهد شد. براساس این روش پیش از مرحله رزت و حصول یخبندان مقدار برگ سبز موجود در کادر یک متر مربعی را در چندین نقطه از مزرعه به صورت تصادفی از سطح زمین برداشت شده و پس از توزین آن براساس جداول مربوطه، تعداد تقسیط ازت در مراحل رشد گیاه و مقدار آن را تعیین و توصیه می نماید.

نیاز کلزا به کود ازته نباید همزمان داده شود. بلکه باید در چندین مرحله و بصورت تقسیطی داده شود. آخرین مرحله تقسیط ازت پیش از باز شدن گلهامی باشد و با تشکیل اولین گل بایدکوددهی ازت متوقف می گردد.

گوگرد (S): پس از ازت مهمترین ماده مغذی برای کلزا گوگردمی باشد که به صورت سولفات آمونیوم قابل استفاده است. عموماً 70 کیلوگرم گوگرد همزمان با تقسیط مرحله دوم کود ازته که در مرحله تشکیل آغاز غنچه دهی است مصرف می شود. کمبود گوگرد در کلزا در زمان گلدهی با کمرنگ شدن رنگ زرد گلبرگ ها به وضوح قابل تشخیص می باشد.

فسفر (P): فسفری که هنگامکاشت به خاک افزوده می شود، در مراحل بعدی رشد گیاه مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور رسیدن به عملکرد 3/5 تن در هکتار کلزا، به 90 کیلوگرم فسفر در هکتار نیاز است و این مقدار فسفر همزمان با تهیه زمین به خاک افزوده می شود

پتاسیم (K): گیاه کلزا در حدود 300 کیلوگرم پتاسیم نیاز دارد. بعد از برداشت حدود 90% پتاسیم توسط بقایای گیاهی به خاک برگردانده می شود

بور (B): این عنضر غذایی به شکل محلولپاشی و تنها در خاک های شنی و فقیر و اسیدی پس از آزمون خاک بعد از مرحله ی زمستان گذرانی مصرف می شود

مصرف سولفات آمونیوم در زراعت کلزا.jpg معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-88970261~2, 021-88998130~2

فکس : 021-88997735

تلفکس : -

وب سایت : www.Shayankar.ir